המדריך המלא: הגשת בקשה להיתר בניה

בקשה להיתר בניהמעוניינים לסגור מרפסת? לפתוח חלון בקיר החיצוני? להקים פרגולה או חניה מקורה? בנסיבות הללו תידרשו להגיש בקשה להיתר בניה ברשות הרישוי או בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. מחברת רישוי קל מסבירים שהיתר בנייה מהווה רישיון המוענק מטעם רשות הרישוי בכפוף לחוק ותקנות התכנון והבנייה, התקנים הישראלים המחייבים וזכויות הבנייה שנקבעו בתב"ע (תכנית בניין עיר) החלה במקום.

על פי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, יש להגיש בקשה להיתר בניה במקרים שבהם מעוניינים להקים, להרוס או להקים בניין מחדש וכן בכל מקרה של תוספת לבניין קיים ואו שינוי בקירות חיצוניים כגון סגירה או קירוי מרפסת קיימת, הקמת גדר, סככה, מחסן, קירות מחומרים קלים וכן הלאה.

מקרים שבהם קיימת סטייה ניכרת מהתב"ע

במקרים של שינויים פנימיים, לא נדרשת בקשה להיתר בניה, אלא אם מדובר בפעולות שעלולות לפגוע במבנה, בשלד הבניין, בצנרת או ברכוש המשותף, ואו פעולות שמשנות את מראה השטח או שטח הדירה.

עם זאת, במקרים שבהם קיימת סטייה ניכרת מהתב"ע במקום, כמו לדוגמה שינוי מהיעוד שנקבע בתב"ע ושמשנה את אופייה וצביונה של הסביבה הקרובה, בקשה לזכויות בנייה החורגות מהזכויות שנקבעו בתכנית וכיוצא בזה.

בנסיבות מסוימות מוסמכת הוועדה המקומית לאשר הקלות או להעניק היתר לשימוש חורג, זאת בתנאי שההרשאות אינן מוגדרות כסטייה ניכרת. תקנות המהנדסים והאדריכלים קובעות שהבקשה להיתר בניה יכולה להיערך על ידי מהנדס מבנים, אדריכל או הנדסאי מבנים על פי העניין. 

אופן הגשת הבקשה ומסמכים נלווים

יש להגיש את הבקשה להיתר בניה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בחמישה העתקים ובצירוף מסמכים נלווים ונספחים, בהם מספר גוש ומספר חלקה של השטח שבו מבקשים לבנות, מפת מדידה מעודכנת ומפה טופוגרפית במידה ושיפוע הקרקע גבוה מ- 10%.

כמו כן, יש להגיש תרשים הכולל פירוט של שטחי הבנייה המבוקשים, תכנון המבנה המבוקש בכל החתכים, המפלסים והחזיתות, מפת איתור העבודה, פירוט חומרי בניין ומפת מדידה, לרבות מרחקי הבנייה המותרים בגבולות המגרש.

בנוסף לכל אלו, יש לצרף לטופס הבקשה להיתר בין השאר גם כתובת, פרטים מלאים וחתימותיהם של בעלי הזכויות בנכס, המהנדס או האדריכל, האחראי לביצוע הפרויקט ואישור הוכחת בעלות על הנכס.

השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות