חבילות היתר בנייה :

מבצע שובר שוק חבילת היתר בנייה

חבילת היתר בנייה לבריכת שחייה/נוי פרטית

 חבילת היתר בנייה לבריכת שחייה/נוי קיימת או חדשה הכוללת:
*בקשת מידע להיתר 
*מפה טופוגרפית (לחלקות עד 900 מטר)
*הכנה וההגשה של היתר בנייה בליווי מלא עד לקבלת ההיתר 
*תוכנית קונסטרוקציה ע"י מהנדס מוסמך
 21,000 ₪ + מע"מ 
*הסעיפים המפורטים מחייבים בכל בקשה להיתר חדש/בדיעבד

ליצירת קשר לחץ כאן


חבילת היתר שימוש חורג לעסקים

 חבילת היתר שימוש חורג לעסקים הכוללת :
*בקשת מידע להיתר 
*מפה טופוגרפית (לחלקות עד 900 מטר)
*הכנה וההגשה של היתר לשימוש חורג בליווי מלא עד לקבלת ההיתר 
*אישור קונסטרוקציה ע"י מהנדס מוסמך
18,000 ₪ + מע"מ 
*הסעיפים המפורטים מחייבים בכל בקשה להיתר חדש/בדיעבד

ליצירת קשר לחץ כאן


חבילת היתר שימוש חורג למגורים

 חבילת היתר שימוש חורג למגורים הכוללת:
*בקשת מידע להיתר 
*מפה טופוגרפית (לחלקות עד 900 מטר)
*הכנה וההגשה של היתר לשימוש חורג בליווי מלא עד לקבלת ההיתר 
*אישור קונסטרוקציה ע"י מהנדס מוסמך
20,000 ₪ + מע"מ 
*הסעיפים המפורטים מחייבים בכל בקשה להיתר חדש/בדיעבד

ליצירת קשר לחץ כאן


חבילת היתר בנייה עבור שינוים, תוספות וחריגות בנייה

 חבילת היתר בנייה עבור שינוים, תוספות וחריגות בנייה הכוללת:
*בקשת מידע להיתר 
*מפה טופוגרפית (לחלקות עד 900 מטר)
*הכנה וההגשה של היתר בנייה בליווי מלא עד לקבלת ההיתר 
*מהנדס קונסטרוקציה מוסמך עבור אישור וחישובים סטטיים
19,990 ₪ + מע"מ 
*הסעיפים המפורטים מחייבים בכל בקשה להיתר חדש/בדיעבד

ליצירת קשר לחץ כאן


חבילת היתר בנייה תוספת מרפסת לדירה

חבילת היתר בנייה תוספת מרפסת לדירה הכוללת:
*בקשת מידע להיתר 
*מפה טופוגרפית (לחלקות עד 900 מטר)
*הכנה וההגשה של היתר בנייה בליווי מלא עד לקבלת ההיתר 
*מהנדס קונסטרוקציה מוסמך  עבור אישורים ,חישובים סטטייםותכניות קונסטרוקציה
20,000 ₪ + מע"מ 
*עלות  כל מרפסת נוספת בבניין בעלות של 3,000 ₪ 
*הסעיפים המפורטים מחייבים בכל בקשה להיתר חדש/בדיעבד

ליצירת קשר לחץ כאן


חבילת היתר להגדלה/תוספת יחידה על גג עד 40 מ"ר

 חבילת היתר להגדלה/תוספת יחידה על גג עד 40 מ"ר (עלייה מתוך הבית ) הכוללת:
*בקשת מידע להיתר 
*מפה טופוגרפית (לחלקות עד 900 מטר)
*תכנון אדריכלי עבור התוספת 
*הכנה וההגשה של היתר בנייהבליווי מלא עד לקבלת ההיתר 
*מהנדס קונסטרוקציה מוסמך עבור אישור חישובים סטטייםותוכניות קונסטרוקציה
33,000 ₪ + מע"מ 
*הסעיפים המפורטים מחייבים בכל בקשה להיתר חדש/בדיעבד

ליצירת קשר לחץ כאן


חבילת היתר בנייה לבית פרטי בן 2 קומות

 חבילת היתר בנייה לבית פרטי בן 2 קומות הכוללת:
*בקשת מידע להיתר 
*תכנון אדריכלי מלא עד 150 מ"ר 
*הכנה וההגשה של היתר בנייה ליווי מלא עד לקבלת ההיתר 
*מהנדס קונסטרוקציה מוסמך עבור אישור, חישובים סטטיים ,תכניות קונסטרוקציה וביקורות
49,000 ₪ + מע"מ 
*הסעיפים המפורטים מחייבים בכל בקשה להיתר 

ליצירת קשר לחץ כאן


חבילת רישיון עסק בתחום ענף המזון  עד 150 מ"ר

 חבילת רישיון עסק בתחום ענף המזון  עד 150 מ"ר הכוללת:
*הכנה והגשה עבור רישיון עסק בליווי מלא 
*תכנון אדריכליועיצוב פנים העסק 
*הכנה והגשה של היתר עבור ישיבה מחוץ לבית העסק 
*הגשה להיתר לילה 
30,000 ₪ + מע"מ

ליצירת קשר לחץ כאן

חבילות היתרי בנייה

השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות