שימוש חורג

על פי חוק תכנון ובנייה, שימוש חורג הוא שימוש שונה בקרקע או במבנה מהייעוד שנקבע בתכנית בניין עיר או בהיתר הבניה. הגוף הרשאי לאשר את השימוש החורג הוא הועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית. צוות רישוי קל יסייע לכם בהליכים הדרושים מול הרשויות המקומיות לקבלת ההיתר הדרוש עבור השימוש החורג.

השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות