המדריך המלא להגשת בקשה להיתר בניה

מעוניינים לבנות מרפסת? לבנות על הגג? לסגור מרפסת? לפתוח חלון חיצוני? להקים סככה? חניה מקורה? גדר? מחברת רישוי קל מסבירים שבנסיבות הללו, תידרשו להגיש ברשות המקומית בקשה להיתר בניה. מדובר ברישיון לבנייה שניתן על ידי הוועדה מקומית לתכנון ולבנייה של הרשות המקומית שבתחומה הנכס נמצא.

היתר זה מוענק מתוקף חוק התכנון והבנייה ובהתאמה לתכנית הבנייה (תב"ע) החלה במקום. היתר בניה מהווה, למעשה, מסמך פורמלי שאליו יש לצרף את התכניות של המבנה, אישורים של הרשויות וגופים מוסמכים, כמו גם מפות מדידה ופרטים מלאים על האחראים לתכנון, לפיקוח והבנייה. מחברת רישוי קל מדגישים שבנייה ללא היתר ואו בנייה בניגוד להיתר מוגדרת על פי חוק כעברה פלילית.

המצבים שבהם עולה הצורך בהגשת בקשה להיתר בניה

החוק ותקנות התכנון והבנייה מגדירים מצבים שבהם עולה הצורך בהגשת בקשה להיתר בניה, לרבות הקמת מבנה חדש, הריסת מבנה קיים ואו כל תוספת או שינוי בקירות חיצוניים של מבנה קיים. כמו כן, ההיתר נדרש גם במקרים של שימוש בנכס החורג מייעודו המקורי (כגון הקמת גן ילדים במקום המיועד למגורים).

באופן עקרוני, שינוי פנימי איננו מצריך היתר, למעט מקרים שבהם השינוי משפיע על שטח הנכס או פוגע בשלד הבניין. עם זאת, לעתים עשויה הבקשה להיתר בניה להידחות על הסף, כמו לדוגמה במקרים של סטייה מהותית מתכנית בנייה במקום, בקשה לזכויות בנייה מעבר לאלו שנקבעו בתכנית, שינוי ייעוד השטח, שינוי בקווי המתאר של הבניין (תוספת קומה למשל) וכן הלאה.

הליך קבלת ההיתר

הכתובת לקבלת היתר בניה היא הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. ואולם, מאחר והדבר כרוך בפרוצדורה לא פשוטה, מוטב להסתייע באנשי מקצוע המתמחים בתחום. מחברת רישוי קל מציינים שהשלב הראשון בהליך הוא הגשת הבקשה הכוללת תכנית בנייה ונספחים רבים ובחתימתו של מהנדס מבנים או אדריכל. הוועדה בודקת מבחינה טכנית שהמסמכים אכן הוגשו כראוי, ובמידה והבקשה הוגשה באופן תקין, המבקש נדרש לשלם מקדמה כספית והבקשה מועברת לבדיקת מהנדס הוועדה.

בנסיבות שבהן הבקשה היא להקלה (בנייה שלא על פי הכללים הרגילים), נדרש המבקש לפרסם את הבקשה בשלושה עיתונים, לשלוח את נוסח הבקשה לבעלי הנכסים הגובלים בדואר רשום, להציב שלט בולט בחזית המבנה ועוד. במידה והבקשה אינה נתקלת בהתנגדות, היא מועברת לדיון בוועדה המקומית , וזו יכולה לאשר, לדחות או להתנות את הבקשה בתנאים מסוימים.

היתר בניה

מעוניינים לסגור מרפסת? לבנות גדר?

בין אם מעוניינים לבנות מרפסת, לסגור מרפסת, לפתוח חלון, לבנות גדר או להקים סככה, שהרי בכל המקרים הללו עולה הצורך בהגשת בקשה להיתר בנייה ברשות המקומית. אנשי הצוות המקצועי של חברת רישוי קל מסבירים שמדובר ברישיון הניתן מטעם הוועדה מקומית לתכנון ולבנייה ברשות המוניציפלית שבתחומה נמצא הנכס.

ההיתר הנו, למעשה, מסמך פורמלי הניתן מתוקף החוק לתכנון ובניה ותוך התאמתו לתב"ע (תכנית בניין עיר) החלה במקום. מחברת רישוי קל מוסיפים שבשעת הגשת הבקשה להיתר בנייה, יש לצרף אליה גם את תכניות המבנה, וכן מפות מדידה, אישורים רלוונטיים של גופים מוסמכים והרשויות המקומיות, ופרטים מלאים של האחראים על התכנון, הפיקוח והבנייה.

בנייה ללא היתר או בניגוד להיתר

בתקנות התכנון והבנייה מפורטים המקרים שבהם נדרשת הגשת בקשה להיתר בנייה, כמו לדוגמה במקרים של הריסת מבנה קיים, הקמת מבנה חדש, ואו כל שינוי או תוספת בקירות החוץ במבנה קיים. יש צורך בהגשת בקשה להיתר גם בנסיבות של שימוש חורג מייעודו המקורי של הנכס, כשאחת מהדוגמאות הקלסיות הנפוצות היא הקמת גן ילדים במבנה המיועד למגורים.

ראוי להדגיש שבנייה בניגוד להיתר או ללא היתר מוגדרת בחוק כעברה פלילית, והיא עלולה להוביל להליכים משפטיים, הגשת כתב אישום ונקיטה בהליכים מנהליים, לרבות הוצאת צו הריסה. ככלל, שינויי מבנה פנימיים אינם דורשים היתר, למעט מצבים שבהם משפיע השינוי על גודל הנכס ושטחו, או שיש בו בכדי לפגוע בשלד הבניין.

הליך ביורוקרטי מורכב

מחברת רישוי קל מציינים שהבקשה להיתר בנייה עשויה להיענות, אך לעתים קורה שהיא נדחית על הסף, כמו במצבים של סטייה מהותית מהתב"ע באזור, שינוי בקווי המתאר של המבנה, חריגה מזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית וכיוצא בזה. הגשת הבקשה להיתר בנייה נעשית בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

עם זאת, היות ומדובר בהליך ביורוקרטי לא פשוט, אזי מומלץ להסתייע לצורך זה בחברה המתמחה בתחום. השלב ההתחלתי בהליך מורכב מהגשת הבקשה שאליה מצורפים תכנית בנייה ומסמכים נלווים בחתימתו של אדריכל או מהנדס מבנים. לאחר בדיקה טכנית שכל המסמכים הנדרשים אכן הוגשו והוכנו כהלכה, נדרש הפונה לשלם מקדמה כספית ורק לאחר התשלום מועברת הבקשה לבדיקתו של מהנדס הוועדה.

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ חינם והצעת מחיר המשתלמת ביותר