המדריך להנפקת היתר בניה

היתר בניה הנו רישיון לבניה שניתן מטעם רשות הרישוי או הוועדה מקומית לתכנון ולבניה. ההיתר נדרש לצורך בניית מבנה חדש או ביצוע שינויים במבנה קיים, במידה ומדובר בשינויים המוגדרים בחוק לתכנון ובנייה, כמו לדוגמה תוספת קומה, חדר או חדר מוגן (ממ"ד) בבניין קיים, סגירת מרפסת, פתיחת חלון, בניית יחידת דיור, פיצול דירה לכמה יחידות דיור וכן הלאה.

מבית חברת רישוי קל מסבירים שבאופן עקרוני נדרש ההיתר בכל מקרה של הקמת בנין חדש או שינויים במעטפת החיצונית של הבניין, בעוד ששינויים פנימיים אינם מצריכים היתר בניה, למעט מקרים המשנים את הקונסטרוקציה של הבניין, שטח הדירה או שימוש חורג מהשימוש הקבוע בתב"ע (תכנית בנין העיר).

בקשה לקבלת מידע מוקדם

ראוי להבהיר כי כל מי שבונה מבנה חדש או מבצע שינויים המצריכים היתר בניה ללא היתר- עובר עבירה פלילית. הפניה אל רשות הרישוי או הוועדה המקומית נעשית על פי רוב לאחר היוועצות באנשי מקצוע, ואליה יש לצרף את תכנית הבניה ומסמכים נלווים. הוצאת היתר בניה מהווה תהליך רב שלבי, כשבשלב הראשון יש להגיש בקשה ברשות הרישוי לקבלת מידע מוקדם.

מידע זה כולל, בין היתר, את הוראות התב"ע אשר חלות על הקרקע, הפקעות על הנכס במידה וקיימות, השטחים מותרים לבנייה, וכן שטחים עיקריים, קווי בניין, שטחי שירות ועוד. לאחר קבלת המידע המוקדם ניתן להתקדם אל השלב הבא שהוא הגשת להיתר בניה בהתאם לממצאי המידע המוקדם.

בדיקת הבקשה באופן מעמיק בוועדה המקומית לתכנון ובניה

על פי חוק, רק אדריכל/הנדסאי ארכיטקטורה מורשה יכול ומוסמך להכין היתר בניה, תוך הגדרת מטרות השימוש במבנה, חישוב השטח שעתיד להתווסף, חומרי בניין שייעשה בהם שימוש וכיוצא בזה, ובתוספת מסמכים רלוונטיים. הבקשה מועברת אל הוועדה לצורך בדיקה מוקדמת, זאת במטרה לוודא שמבחינה טכנית הבקשה הוגשה באופן תקין, ללא טעויות או מסמכים חסרים.

במידה והכול נמצא תקין, יידרש הפונה להפקיד מקדמה כספית לצורך העברתה אל רשות הרישוי המקומית ובדיקתה באופן מעמיק. הוועדה מתייחסת למגוון רחב של היבטים, ועשויה לאשר או לדחות את הבקשה, תוך כדי נימוק בכתב של הדחייה, או לחלופין להתנות את קבלת ההיתר במספר תנאים.

היתר בנייה

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ חינם והצעת מחיר המשתלמת ביותר