בונים מרפסת? ממ"ד? כל מה שכדאי לדעת על היתר בניה

מתכננים לבנות מרפסת? ממ"ד? להוסיף קומה? להעמיד בחצר מחסן פריק או מבנה נייד? אנשי הצוות המקצועי של חברת רישוי קל מציינים שבכל מקרה שבו מעוניינים לבצע עבודת בניה, שינוי שימוש במקרקעין או הריסה, יש להגיש בקשה להיתר בניה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

חוק התכנון והבניה קובע שחובת קבלת היתר בניה מתקיימת בעת הקמה של בניין חדש, הריסת מבנה קיים, כמו גם כל שינוי חיצוני או תוספת למבנה קיים כגון תוספת בנייה, חניה מקורה, סככה, גדר, פרגולה וכן הלאה. כמו כן, חובת קבלת ההיתר חלה גם עבור שינויים פנימיים שפוגעים בצנרת המשותפת או בקונסטרוקציה של המבנה, בהצבת מבנה זמני, מבנים ניידים, מכולות, מחסן פריק, שלטים, תמרורים ועוד.

 

מבנהו של היתר הבניה

 

היתר בניה מורכב, למעשה, ממסמך עיקרי הכולל תיאור מילולי של הבקשה שאושרה ונספח (שזכה לכינוי "גרמושקה" בשל אופן הקיפול הייחודי דמוי אקורדיון) המחולק לכמה מקטעים. במעמד אישורו של היתר הבניה מטעם הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, נחתמים שני המסמכים הללו בחותמת ייחודית כשבתוכה מופיע מספר ההיתר.

בחלקו הראשון של הנספח רשומים שמותיהם של בעלי הזכויות בנכס, שם מגיש הבקשה, המהנדס, האדריכל, התב"ע (תכנית בניין עיר) של הנכס ומידע הנוגע להקלות במסגרת ההיתר. המקטע השני כולל טבלה של שטחי המבנה עם חלוקה לשטחים שבנייתם מותרת ביחס לכלל השטח וחלוקה לקומות ולשימושים, ואילו המקטע השלישי כולל תרשים סביבה, מפה טופוגרפית, תשריט של התוספת או השינוי בחתך קומתי.

 

ההליכים לקבלת ההיתר

 

המקטעים הבאים של הנספח מופיעים בדרך כלל חישובי שטחים עם תשריטי עזר, תשריטי הקומות השונות, תשריטי חזיתות, חתכי אורך ורוחב וכיוצא בזה. על פי רוב, החל ממועד קבלת היתר הבניה, ניתנת לבעל ההיתר תקופה של שנה שבה עליו להתחיל את הבניה.

ההליכים לקבלת היתר בניה כוללים הוכחה מצד מבקש ההיתר לבעלות על הקרקע, חתימות של 75% מהבעלים במידה ומדובר בקרקע משותפת או בית משותף, הגשת מפה טופוגרפית בחתימתו של מודד מוסמך במקרה של בניית מבנה, הגשת תכנית בניין בחתימת המהנדס והאדריכל ועוד. אישור הבקשה מותנה באישור הרשויות השונות כדוגמת אישור תכנית ביוב, אישור שירותי כבאות והצלה, אישור הג"א למרחב מוגן וכן הלאה.

היתר בניה

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ חינם והצעת מחיר המשתלמת ביותר