חולמים לפתוח עסק בעיר הגדולה? כל מה שצריך לדעת על רישוי עסקים תל אביב

רישוי עסקים תל אביבחולמים לפתוח עסק בעיר הגדולה? אנשי הצוות המקצועי מבית רישוי קל, חברה המתמחה בתחום רישוי עסקים תל אביב, מציינים שלפי החוק לרישוי עסקים משנת 1968, קיימים מגוון עיסוקים שונים הטעונים רישוי. בצו רישוי עסקים מפורטת רשימת העיסוקים המחויבים ברישוי עסק, והיא עשויה להתעדכן על ידי שר הפנים מעת לעת.

רשימת העיסוקים מחולקת לעשר קטגוריות בתחומים שונים כגון בריאות, רוקחות, מזון, רכב ותחבורה, שמירה ואבטחה, דלק ואנרגיה, וכן עסקים בתחומי התעשייה, המלאכה, הקוסמטיקה וכן הלאה. מבית רישוי קל מסבירים שהחוק נועד להסדרת פעילותם של בתי העסק, ובמקביל להבטיח גם את שלום הציבור, בטיחותו ובריאותו, בעזרת שמירה על תברואה נאותה ומניעת מחלות, מפגעים, הפרעות וסכנות.

חשיבותו של המידע המקדמי

הפרוצדורה להנפקת רישוי עסקים בתל אביב, כמו גם רישוי עסקים בראשון לציון ומקומות נוספים, כרוכה במספר שלבים, כשבשלב הראשון מומלץ להגיש בקשה למידע מוקדם (מידע מקדמי). מדובר בהליך שמבוצע באופן מקוון באתר האינטרנט העירוני, וניתן מבחינה טכנית לדלג עליו, אך מוטב שלא לנסות ו"לקצר הליכים".

הסיבה לכך היא שהמידע המקדמי כולל קובץ של הנחיות בכל הקשור הן להליך עצמו והן לגורמים שאליהם נדרש בעל העסק לפנות לשם קבלת מידע, נתונים ורשימת נושאים הטעונים בדיקה לצורך הכנת הבקשה לרישוי.

ראוי להדגיש שלא מומלץ לרכוש או לשכור את הנכס ואו להתחיל בתהליך להקמתו בטרם הוגשה לאגף רישוי עסקים הבקשה למידע מוקדם והנחיות. יתירה מכך, כדי להבטיח שהמידע המתקבל מהאגף לרישוי עסקים אכן מדויק ומהימן, חשוב לוודא בעת הגשת הבקשה שכתובתו של הנכס הפוטנציאלי נכונה ומדויקת.

הכנת תכנית לבית העסק על בסיס המידע המקדמי

במהלך הגשת הבקשה עבור מידע מקדמי לצורך קבלת רישוי עסקים בתל אביב, כדאי גם להעביר הפרטים וחשבון הארנונה של בית העסק אשר נוהל קודם לכן בנכס. השלב השני בתהליך מורכב מהכנת תכנית לבית העסק על בסיס דרישותיהם של גורמי הרישוי הרלוונטיים והמידע המקדמי שהתקבל.

ראוי להבהיר שתכנון בית העסק חייב להיערך על ידי אנשי מקצוע מורשים בתחומם, בהם יועץ קרקע, יועץ בטיחות יועץ אינסטלציה, מודדים וכן הלאה, ובחתימת אדריכל או מהנדס קונסטרוקציה.

בשלב הבא יש לפתוח בקשה מקוונת עבור רישיון העסק, שאליה מצורפים כל המסמכים הרלוונטיים. גורמי הרישוי יבדקו את הבקשה ויחליטו האם להנפיק רישיון לעסק, לתת היתר זמני עם התניות או לדחות את הבקשה תוך פירוט נימוקים.

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ חינם והצעת מחיר המשתלמת ביותר