המדריך המלא: רישוי עסקים פתח תקווה

רישוי עסקים בפתח תקווה | רישוי קלמתכננים לפתוח עסק חדש? לשפץ, להרחיב או לשפץ את אופיו של עסק קיים? אנשי הצוות המקצועי של חברת רישוי קל, המתמחה ברישוי עסקים בפתח תקווה והסביבה, מסבירים שפתיחת בית עסק חדש כרוכה במגוון הליכים ביורוקרטים אל מול הרשות המוניציפלית שבתחומה בית עסק מתעתד לפעול.

על ההליכים הללו חולשים חוקים רבים, שפורסים בפני היזם רשת סבוכה של דרישות ותקנות כתנאי לקבלת היתר להפעלת העסק, החל מהחוק לרישוי עסקים, דרך החוק למניעת מפגעים סביבתיים, ועד לחוקי העזר העירוניים, זאת בנוסף למכלול הוראות חוק שונות החלות בישראל.

אחד מהשלבים הראשוניים הנדרשים במהלך הקמת עסק נייח כולל בדיקות ההיתכנות מקדימות וחוות דעת בטרם הרכישה או ההשכרה של נכס המקרקעין האמור לשמש לתפעול בית העסק.

הגשת בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית

מחברת רישוי קל מציינים שלצורך פתיחת עסק כלשהו, מומלץ לפנות לאגף רישוי עסקים פתח תקווה (או בכל רשות מוניציפלית אחרת בהתאם למקום פעילותו המתוכנן של בית העסק) לשם קבלת מידע ראשוני לגבי הצורך ברישיון עסק בהתאם לסוג העסק, מהות העיסוק ואופי פעילותו.

חוות הדעת כוללת גם מידע ספציפי בנוגע לכתובת שבה אמור בית העסק לשכון, לרבות חוות דעת לעניין שימושים מותרים בהתאם להיתר הבנייה ובהתאם לתב"ע, כמו גם מצב משפטי מפורט של מיקום העסק (מצב משפטי נוכחי והיסטורי).

חוות דעת מקדמית מהווה מידע מוסמך ובכתב, המפרט את דרישות העירייה ונותני אישור בהתאם לסוג העסק המבוקש. המידע ניתן למגיש הבקשה בתוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה, אולם קבלתו כרוכה בתשלום אגרה ומותנית בהגשת תכנית עסק על פי התקנות לרישוי עסקים.

הסתייעות בשירותיה של חברה המתמחה בתחום רישוי עסקים

השלב של קבלת חוות דעת מקדמית הנו הכרחי, מאחר והבדיקה בוחנת את מידת התאמתו של הנכס הספציפי לרישיון העסק הרלוונטי. בדיקה זו מונעת אפשרות לתרחיש שבו היזם כבל את עצמו אל נכס שאינו מאפשר קבלת רישיון להפעלת העסק עבור הייעוד המבוקש.

בחירת נכס מקרקעין דורשת ידע רב ובקיאות מלאה בכל הקשור לדיני התכנון והבנייה ודיני רישוי עסקים. חוסר התאמה כלשהי בין תקנות התכנון והבנייה לבין ייעודו של הנכס עשוי להביא לדחיית הבקשה ועצירת ההליך לקבלת רישיון העסק. לפיכך, טוב יעשה היזם אם יסתייע בשירותיה של חברה המתמחה בתחום רישוי עסקים בפתח תקווה (או בכל רשות מקומית רלוונטית) עוד בטרם חתם על הסכם התקשרות מחייב לגבי הנכס.

השירות כולל טיפול בבקשות להיתרים מול הרשויות המקומיות וגופי הרישוי השונים, וליווי היזם לכל אורך ההליך הביורוקרטי החל מהשלב של הכנת התכניות ההנדסיות, הגשתן ואישורן, ועד לקבלת הרישיונות הנדרשים.

 

 

 

 

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ חינם והצעת מחיר המשתלמת ביותר