רישוי עסקים רמת גן: המדריך להנפקת רישיון עסק

רישוי עסקים רמת גן | רישוי קלמעוניינים לפתוח עסק ברמת גן? החוק לרישוי עסקים משנת תשכ"ח מגדיר את העסקים טעוני הרישוי, כשברשימה זו נמנים סוגי עיסוק שונים, בהם תחומי עיסוק במזון, מסחר, חקלאות, בריאות, קוסמטיקה, רוקחות, כמו גם תעשייה ומלאכה, דלק ואנרגיה, שירותי שמירה ואבטחה, רכב ותעבורה וכן הלאה. את הפירוט המלא של סוגי העיסוק טעוני הרישוי ניתן למצוא בצו רישוי העסקים.

אנשי הצוות המקצועי של ראישוי קל המתמחה בליווי, ייעוץ וסיוע בתהליך רישוי עסקים ברמת גן ובהנפקת רישיון, מסבירים שהליכי קבלת רישיון עסק מתחילים בבדיקה מקדמית לצורך הבירור האם העיסוק הספציפי דורש רישיון עסק והאם הנכס שבו עתיד לשכון בית העסק אכן מותר לשימוש הייעודי בהתאם להיתר הבנייה ולתב"ע.

הגשת תכנית עסק מפורטת מאושרת וחתומה על ידי מהנדס או אדריכל מורשה

מחברת רישוי קל מוסיפים שבמידה והתשובות שמתקבלות מהאגף לרישוי עסקים רמת גן הנן חיוביות, נדרשת הכנת תכנית עסק מפורטת (גרמושקה) בהתאם להנחיות האגף וגורמי האישור הרלוונטיים (בהם משרד הבריאות, משרד התמ"ת, המשרד לאיכות הסביבה, משטרת ישראל וכיבוי אש).תכנית זו חייבת להיות מאושרת וחתומה על ידי מהנדס או אדריכל מורשה.

את הבקשה לרישיון העסק יש להגיש אל האגף לרישוי עסקים רמת גן בהתאם לנוהל ההגשה המקובל ובצירוף של המסמכים הבאים: תכנית עסק מפורטת עם מספר הנכס ב- 5 העתקים מאושרים מטעם בוחן תכניות ואגף ההנדסה, צילום של חוזה הרכישה או השכירות של הנכס, צילום אישור רשם החברות, זאת במידה והבקשה הנה על שם חברה בע"מ, פרטים מלאים של כל בעלי זכות חתימה ואישור עורך דין או רואה חשבון לגבי בעלי זכות חתימה בחברה.

העברת הבקשה לוועדה לרישוי עסקים

לאחר הגשת הבקשה לאגף לרישוי עסקים רמת גן יחד עם כל המסמכים הנלווים, הבקשה מועברת לוועדה המתקיימת אחת לחודש. בדיקת תכניות העסק ואישור או דחיית הבקשה מבוצעת בידי אנשים שהמחזיקים בכישורים מקצועיים כמוגדר בתקנות החוק, על מנת להבטיח את קיום כל הדינים המתייחסים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות, מתוך דאגה לשלום הציבור מניעת סכנות, מטרדים ומפגעים סביבתיים.

לאחר שהוועדה מקבלת את החלטתה, ההודעה נמסרת לבעל העסק, ובמידה ואושרה הבקשה, מועבר טופס הבקשה להמשך טיפול של הגורמים הרלוונטיים השונים. בעל העסק נדרש למלא אחר כל דרישותיהם של הגורמים הרלוונטיים לצורך קבלת אישורם, ובמידה ונמצא כי הוא עומד בכל הדרישות של "נותני האישור", מוחזר הטופס לאגף לרישוי עסקים רמת גן.

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ חינם והצעת מחיר המשתלמת ביותר