המדריך לרישוי עסקים תל אביב

חולמים לפתוח מסעדה בתל אביב? עסק בתחום הבריאות וקוסמטיקה? ההסעות וההובלות? מבית חברת רישוי קל המתמחה ברישוי עסקים תל אביב מסבירים שעל פי החוק לרישוי עסקים משנת תשכ"ח 1968, ישנם עיסוקים הטעונים רישוי. רשימת העסקים החייבים ברישוי עסק מופיעה בצו רישוי עסקים ומתעדכנת מעת לעת על ידי שר הפנים.

רשימה זו מחולקת ל- 10 קטגוריות וכוללת עסקים בתחומי המזון, הבריאות, הרוקחות והקוסמטיקה, וכן בתחומי התעשייה והמלאכה, הרכב והתחבורה, הדלק והאנרגיה, שירותי השמירה, האבטחה ועוד. מטרת החוק היא להסדיר את פעילותם של בתי העסק ולהבטיח את שלום הציבור, בריאותו ובטיחותו, זאת על ידי שמירה על איכות נאותה של התברואה והסביבה, ומניעת סכנות, מחלות, מפגעים והפרעות.

הגשת הבקשה למידע מקדמי

התהליך לרישוי עסקים בתל אביב הנו רב שלבי, כשבשלב ההתחלתי יש להגיש בקשה למידע מקדמי מוקדם. הגשת הבקשה למידע מקדמי נעשית באתר האינטרנט העירוני באופן מקוון. לאחר הגשת הבקשה, נשלח אל בעל העסק קובץ הכולל הנחיות מוקדמות בנוגע להליך עצמו והגורמים שאליהם הוא נדרש לפנות לצורך קבלת מידע ונתונים כדי להכין את הבקשה לרישוי בהתאם לרשימת הנושאים המומלצים לבדיקה.

מחברת רישוי קל מדגישים שאת הבקשה לקבלת מידע מוקדם והנחיות יש להגיש לאגף רישוי עסקים בטרם הושכר או נרכש הנכס ולפני שהחל התהליך להקמתו. כמו כן, על מנת להבטיח שהמידע המתקבל אמין ומדויק, חשוב למסור בעת הגשת הבקשה את כתובתו המדויקת של הנכס הפוטנציאלי.

תכנון בית העסק והכנת התכנית

מחברת רישוי קל מוסיפים שבעת הגשת הבקשה למידע מקדמי עבור רישוי עסקים בתל אביב, מומלץ למסור גם את פרטי בית העסק הקודם אשר נוהל בנכס וכן את חשבון הארנונה של בית העסק הקודם. השלב הבא כולל את תכנון בית העסק והכנת תכנית על בסיס המידע המקדמי שהתקבל ודרישות גורמי הרישוי הרלוונטיים.

ראוי להדגיש שתכנון בית העסק והכנת התכנית חייבת להיערך בידי אנשי מקצוע מורשים כגון יועץ קרקע, מודדים, יועץ אינסטלציה, יועץ בטיחות וכיוצא בזה, ובחתימתו של מהנדס קונסטרוקציה או אדריכל. השלב השלישי מורכב מפתיחת בקשה מקוונת לרישיון עסק בצירוף כל המסמכים הנלווים. גורמי הרישוי הרלוונטיים בוחנים את הבקשה ומחליטים אם לדחות אותה, להעניק היתר זמני בצירוף תנאים או להנפיק רישיון לעסק.

רישוי עסקים תל אביב

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ חינם והצעת מחיר המשתלמת ביותר