המדריך המלא: רישיון עסק למסעדה

החוק לרישוי עסקים התשכ"ח 1968 מגדיר את התנאים לקבלת רישיונות עבור כל סוגי העסקים טעוני הרישוי, כשבקטגוריה זו נמנים, בין היתר, גם בתי אוכל שמגישים ואו מכינים בהם מזון, אם לצריכה במקום העסק ואם לצריכה במקום אחר, כך שכול מי שמתכנן לפתוח קונדיטוריה, בית קפה, חברת קייטרינג או מסעדה, יכול על פי חוק לעשות זאת בכפוף לרישיון. 

מחברת רישוי קל מציינים שהגשת הבקשה עבור רישיון עסק למסעדה או כל עסק עם זיקה למזון, נעשית אמנם ברשות המוניציפלית שבה עתיד בית עסק לפעול, אולם הרישיון מותנה לא רק בקבלת אישור מגופים עירוניים כמו אגף התברואה, האגף לביקורת עסקים ומחלקת הביוב, אלא גם מגופים ממשלתיים כגון משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, המשטרה, כיבוי אש ועוד.

הגשת בקשה לקבלת מידע מוקדם


אחת מהטעויות הרווחות היא הגשת הבקשה לקבלת רישיון עסק למסעדה לאחר שהנכס שבו היא מתוכננת לפעול כבר הושכר או נרכש על ידי היזם. מחברת רישוי קל מדגישים שחשוב לפנות אל האגף לרישוי עסקים לפני ששוכרים או רוכשים את הנכס הפוטנציאלי ולהגיש בקשה לקבלת מידע מוקדם. 

מדובר במידע המתייחס לתהליך הרישוי עצמו, וכן בדיקות, בירורים ומידע על ההיתרים, המגבלות, הדרישות וההתניות מצד גורמי רישוי השונים, הן העירוניים והן הממשלתיים. הבדיקות המוקדמות כוללות גם מידע הנוגע להיתר הבניה, לחריגות ועבירות בניה בנכס, במידה וישנן, ביחס לתכנית הבנייה המאושרת וכן הלאה. מדובר כמובן במידע חשוב ולעתים אף קריטי, ובפרט אם נתגלו בנכס חריגות ועבירות בניה.

היסטוריה של שימוש חורג בנכס או בעיות רישוי קודמות


ראוי לציין שגם במקרה של רכישת בית אוכל קיים, חובה לבדוק מראש את ההיסטוריה של בית העסק, ולא לצאת מנקודת הנחה שאם מדובר בעסק פועל, אזי הוא פועל ברישיון. לא אחת מתברר בדיעבד שלבית העסק ישנה היסטוריה של שימוש חורג בנכס, צווי סגירה שיפוטיים, בעיות רישוי קודמות או אי התאמה מההיבט של השימוש המותר בנכס מבחינת התב"ע. 

דוגמה קלסית לכך היא מזנון או מסעדה שפועלים באזור תעשייה. במקרים כאלו ניתן לעתים להשיג בסופו של דבר רישיון עסק למסעדה, זאת לאחר תהליך ביורוקרטי לא פשוט וגם ויקר, שבראיה לאחור ספק אם הוא אכן משתלם וכדאי. מאחר וההליך דורש ידע, ניסיון ובקיאות בתחום, מומלץ להסתייע בחברה המתמחה ברישוי עסקים.
 

רישיון עסק למסעדה

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ חינם והצעת מחיר המשתלמת ביותר