תיק מידע להיתר: הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה

תיק מידע להיתר | רישוי קלעל פי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקף בספטמבר 2016, הליך הרישוי בהגשת בקשה למידע נעשית על ידי עורך הבקשה ואו מי שמוסמך לכך על פי התקנות. אנשי הצוות המקצועי של חברת רישוי קל מסבירים שתיק מידע להיתר כולל מידע ממוקד ומרחבי בכל הנוגע לעבודה המבוקשת, כגון זכויות הבנייה, התכניות שחלות על המקום, הגבלות הבנייה, השימושים המותרים, מידע על התשתיות וכיוצא בזה.

כמו כן, מכיל תיק המידע את כל התנאים, הדרישות וההנחיות להמשך הליך הרישוי עד לסיומו וקבלת ההיתר. הגשת הבקשה להיתר מתבצעת כיום באופן מקוון בלבד באמצעות מערכת "רישוי זמין" שבאתר מנהל התכנון, כשלצורך זה נדרשת הצטיידות בקורא כרטיסים ובכרטיס חכם.

היערכות מלכתחילה לכל הדרישות והתנאים

הגשת בקשה לתיק מידע להיתר נועדה ליצור תהליך אחיד הנותן מענה למגוון סוגים של בקשות להיתרים, תוך שהיא מאפשרת למגיש הבקשה להיערך מלכתחילה לכל הדרישות והתנאים, מה שמצמצם משמעותית תרחישים שבהם עולה הצורך בתיקונים חוזרים של הבקשה.

מחברת רישוי קל מדגישים שהמידע הנמסר למגיש הבקשה הנו מחייב הן מבחינת רשות הרישוי והן מבחינת נותני המידע האחרים, באופן שמונע מהם לדרוש דרישות עתידיות נוספות שלא הוצגו בשלב זה.

בהתאם לתקנות הרישוי, יש לצרף אל הבקשה למידע מפה טפוגרפית המעודכנת לחצי השנה האחרונה ועומדת בכל הדגשים והנחיות הוועדה, צילומי המגרש מכל צדדיו (צילומים עדכניים שמצוין בהם התאריך) וטופס אישור תשלום האגרה המהווה תנאי לקליטת הבקשה במערכת.

תיק מידע להיתר: קליטת הבקשה ברשות הרישוי

לאחר קליטת בקשה לתיק מידע להיתר במערכת, נבדקים התנאים בתוך 5 ימי עבודה. במקרה שבו נמצא כי עורך הבקשה עומד בכל תנאי הסף, נקלטת הבקשה ברשות הרישוי ונשלחת אליו הודעה אוטומטית (דרך מערכת המקוונת). במקרה שבו נמצא שהבקשה איננה עומדת בתנאי הסף, עורך הבקשה יקבל על כך הודעה מקוונת עם פירוט החוסרים.

בנסיבות הללו, במידה ועורך הבקשה משלים את כל החוסרים ומגיש בקשה חוזרת בתוך 90 ימי עבודה, הוא לא יידרש לשלם תשלום נוסף בעד המידע החדש. בתום התהליך ניתן לבדוק ולעקוב אחר סטטוס הבקשה דרך המערכת המקוונת.

החל משלב זה מתקיים תהליך של איסוף מידע מגורמים מוסרי מידע פנימיים (תשתיות עירוניות, תאגיד המים) וחיצוניים (כיבוי אש, פיקוד העורף, חברת החשמל, הגנת הסביבה, משרד הבריאות ועוד), תוך שהמידע הסופי נשלח למגיש הבקשה באופן מקוון לאחר שהוא סונכרן ועובד.

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ חינם והצעת מחיר המשתלמת ביותר