המדריך המלא להגשת בקשה להיתר בניה

מעוניינים לבנות מרפסת? לבנות על הגג? לסגור מרפסת? לפתוח חלון חיצוני? להקים סככה? חניה מקורה? גדר? מחברת רישוי קל מסבירים שבנסיבות הללו, תידרשו להגיש ברשות המקומית בקשה להיתר בניה. מדובר ברישיון לבנייה שניתן על ידי הוועדה מקומית לתכנון ולבנייה של הרשות המקומית שבתחומה הנכס נמצא.

היתר זה מוענק מתוקף חוק התכנון והבנייה ובהתאמה לתכנית הבנייה (תב"ע) החלה במקום. היתר בניה מהווה, למעשה, מסמך פורמלי שאליו יש לצרף את התכניות של המבנה, אישורים של הרשויות וגופים מוסמכים, כמו גם מפות מדידה ופרטים מלאים על האחראים לתכנון, לפיקוח והבנייה. מחברת רישוי קל מדגישים שבנייה ללא היתר ואו בנייה בניגוד להיתר מוגדרת על פי חוק כעברה פלילית.

המצבים שבהם עולה הצורך בהגשת בקשה להיתר בניה

החוק ותקנות התכנון והבנייה מגדירים מצבים שבהם עולה הצורך בהגשת בקשה להיתר בניה, לרבות הקמת מבנה חדש, הריסת מבנה קיים ואו כל תוספת או שינוי בקירות חיצוניים של מבנה קיים. כמו כן, ההיתר נדרש גם במקרים של שימוש בנכס החורג מייעודו המקורי (כגון הקמת גן ילדים במקום המיועד למגורים).

באופן עקרוני, שינוי פנימי איננו מצריך היתר, למעט מקרים שבהם השינוי משפיע על שטח הנכס או פוגע בשלד הבניין. עם זאת, לעתים עשויה הבקשה להיתר בניה להידחות על הסף, כמו לדוגמה במקרים של סטייה מהותית מתכנית בנייה במקום, בקשה לזכויות בנייה מעבר לאלו שנקבעו בתכנית, שינוי ייעוד השטח, שינוי בקווי המתאר של הבניין (תוספת קומה למשל) וכן הלאה.

הליך קבלת ההיתר

הכתובת לקבלת היתר בניה היא הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. ואולם, מאחר והדבר כרוך בפרוצדורה לא פשוטה, מוטב להסתייע באנשי מקצוע המתמחים בתחום. מחברת רישוי קל מציינים שהשלב הראשון בהליך הוא הגשת הבקשה הכוללת תכנית בנייה ונספחים רבים ובחתימתו של מהנדס מבנים או אדריכל. הוועדה בודקת מבחינה טכנית שהמסמכים אכן הוגשו כראוי, ובמידה והבקשה הוגשה באופן תקין, המבקש נדרש לשלם מקדמה כספית והבקשה מועברת לבדיקת מהנדס הוועדה.

בנסיבות שבהן הבקשה היא להקלה (בנייה שלא על פי הכללים הרגילים), נדרש המבקש לפרסם את הבקשה בשלושה עיתונים, לשלוח את נוסח הבקשה לבעלי הנכסים הגובלים בדואר רשום, להציב שלט בולט בחזית המבנה ועוד. במידה והבקשה אינה נתקלת בהתנגדות, היא מועברת לדיון בוועדה המקומית , וזו יכולה לאשר, לדחות או להתנות את הבקשה בתנאים מסוימים.

היתר בניה

השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות