המדריך המלא: שימוש חורג מהיתר

מעוניינים לשפץ את המחסן ולהשמיש אותו כדירה לצורכי השכרה? לפתוח בדירה משרד? לפתוח בחצר הבית גן ילדים? בנסיבות הללו תיאלצו לפנות אל הוועדה לתכנון והבנייה שברשות המקומית ולהגיש בקשה לשימוש חורג מהיתר.

אנשי הצוות המקצועי מבית חברת רישוי קל מסבירים ששימוש חורג מוגדר בחוק התכנון והבנייה הישראלי כשימוש בקרקע או בנכס שלא למטרה שנקבעה לו בתב"ע (תכנית בניין עיר) ואו בהיתר הבניה הקיים למבנה.

חשוב לשים לב שהחוק עושה, למעשה, אבחנה בין שני סוגים של שימושים חורגים, כשהראשון נוגע למצב של שימוש חורג מהתב"ע המקומית, כמו לדוגמה מקרה שבו מיועדת קרקע כלשהי לחקלאות לפי תכנית בניין עיר, בעוד שבעל המגרש מעניין לעשות בקרקע שימוש תעשייתי.

שימוש בנכס שלא לצרכים שנקבעו לו מראש וללא אישור של הוועדה לתכנון והבנייה

המצב השני הוא שימוש חורג מהיתר שבו השימוש בנכס אמנם תואם את התב"ע, אך חורג מההיתר שניתן למבנה. לדוגמה, חלקה מסוימת שניתן להשתמש בה לפי תכנית בניין עיר הן למטרות מגורים והן למטרות מסחר, אולם היתר הבנייה שניתן הוא למגורים בלבד, ואילו בעל החלקה מעוניין להשתמש בה לצרכים מסחריים, כלומר ייעוד שמותר בהתאם לתכנית בניין עיר אולם מההיתר שנקבע לו.

מחברת רישוי קל מדגישים ששימוש בנכס שלא לצרכים שנקבעו לו מראש וללא אישור של הוועדה לתכנון והבנייה, עובר על חוק התכנון והבנייה ועשוי למצוא את עצמו בהליכים משפטיים אל מול הרשות המקומית, תביעות מצד השכנים, קנסות כבדים וסגירתו של המקום.

פתיחת משרד בדירת מגורים

ניתן למנות אינספור דוגמאות שעשויות להיות מסווגות בקטגוריה של שימוש חורג מהיתר כגון פתיחת מרפאת שיניים, מספרה או משרד בדירת מגורים וכן הלאה. יחד עם זאת, בהיבט החוקי ישנה כאן מחלוקת, מאחר ולכל רשות יש תב"ע מקומית שמחליטה במה אפשר לעסוק בכל יעוד וכל עיסוק נתון לפרשנויות שונות.

אחת מהדוגמאות הקלסיות נוגעת לסוגיה האם מספרה בדירת מגורים נדרשת לאישור עבור שימוש חורג מהיתר. בעיר אשקלון למשל, מספרות מסווגות בקטגוריית המקצועות חופשיים, ולפי התב"ע רשאים בעלי המקצועות החופשיים לנהל את עסקיהם ממקום המגורים, כך שבעל המספרה באשקלון אינו נדרש להגשת בקשה לשימוש חורג. בתל אביב או ראשון לציון, לעומת זאת, מקצוע הספרות אינו מוכר כמקצוע חופשי, כך שהעיסוק מהבית מוגדר כשימוש חורג.

שימוש חורג מהיתר

השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות